COMPUS

Od września 2018 roku Ośrodek bierze udział w międzynarodowym projekcie COMPUS  – the computer is us (2018-1ES01-KA201-050415) koordynowanym przez Uniwersytet Deusto w Bilbao. Głównym celem projektu jest szerzenie idei myślenia komputacyjnego poprzez gry planszowe. Dotychczas powstała pierwsza z gier The Moon. Gracze pomagają astronautom wylądować na Księżycu. Jednocześnie uczą się liczyć w systemie binarnym, doskonalą logiczne i matematyczne myślenie oraz naprawiają awarie techniczne, które wystąpiły w czasie misji.

Na stronie projektu można pobrać wersję gry do druku oraz instrukcję.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem przedstawiającym skrócone zasady gry.

Wszystkie materiały projektu zostaną opracowane w sześciu językach: angielskim, hiszpańskim, baskijskim, katalońskim, rumuńskim i polskim.

Pozostali partnerzy projektu:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

You can find more info about Visual Identity in Erasmus + projects.