Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA24

Logo konkursu LOGIA

LOGIA to konkurs:

  • dla uczniów klas 4-8 SP województwa mazowieckiego
  • trzyetapowy: etap szkolny, rejonowy i wojewódzki
  • organizowany przez OEIiZK

Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań algorytmicznych z zakresu grafiki, przetwarzania napisów i list w języku programowania Python. Dodatkowo na pierwszym etapie uczniowie rozwiązują test z ogólnej wiedzy informatycznej.

Etap szkolny odbędzie się od 2 do 22 listopada 2023. Rejestrację uczniów i szkół do konkursu rozpoczynamy 2 października 2023 na platformie konkursowej.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin konkursu znajdują się na stronie konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl W sekcji Program merytoryczny znajdziemy zakres merytoryczny materiału oraz wykaz literatury. W sekcji Bank zadań treści zadań archiwalnych konkursów oraz omówienie rozwiązań niektórych z nich.

Na platformie konkursowej można wysyłać rozwiązania zadań na automatyczną sprawdzarkę.