Konkurs matematyczno-informatyczny Ale mózgi!

Logo konkursu Ale mózgi!

Ale mózgi! to

  • ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas 5-8,
  • organizowany przez Szkołę Programowania z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 26,
  • podzielony na trzy etapy: I etap – test logicznego myślenia, II i III etap – zadania do rozwiązania w języku Python,
  • I etap nie wymaga wiedzy wstępnej, wiedzę potrzebną na kolejnych etapach uczniowie nabędą w ramach konkursu, korzystając z dedykowanych materiałów.

Etap 1 odbędzie się w tygodniu 23-27.10.2023 w zgłoszonych szkołach.

Informacje dla zainteresowanych udziałem w konkursie można znaleźć na stronie https://www.alemozgi.pl/rejestracja