Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA23

Logo konkursu LOGIA


Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test i zadania algorytmiczne w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list. Program merytoryczny znajduje się na stronie konkursu.

Konkurs jest trzyetapowy, a etap szkolny odbędzie się od 3 do 23 listopada. Rejestrację uczniów i szkół do konkursu rozpoczynamy 3 października na platformie konkursowej.

Celem Konkursu jest:

  • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  • wspomaganie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,
  • promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,
  • podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w szkołach.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin konkursu znajdują się na stronie konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl

W sekcji Program merytoryczny znajdziemy zakres merytoryczny materiału oraz wykaz literatury. W sekcji Bank zadań treści zadań archiwalnych konkursów oraz omówienie rozwiązań niektórych z nich. Na platformie konkursowej można wysyłać rozwiązania zadań na automatyczną sprawdzarkę.