VII edycja konkursu „Z technologią w świat nauki”

Logo konkursu Z technologią w świat nauki w formie stylizowanego liścia

W roku szkolnym 2021/22 zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Z technologią w świat nauki. Zadaniem zespołów uczniowskich uczestniczących w konkursie jest przygotowanie projektu edukacyjnego o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Konkurs rozpocznie się seminarium dla nauczycieli, w czasie którego oprócz inspiracji na pracę konkursową, przedstawimy szczegóły organizacyjne. Informacje o konkursie dostępne są na stronie konkursu.

Będziemy starali się o objęcie obu konkursów patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wpisanie ich do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych” Mazowieckiego Kuratorium Oświaty punktowanych przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.