Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA22

Logo konkursu LOGIA

Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test i zadania algorytmiczne w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list. Program merytoryczny znajduje się na stronie konkursu.

Konkurs jest trzyetapowy, a etap szkolny odbędzie się od 4 do 24 listopada 2021 r.

Celem Konkursu jest:

  • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  • wspomaganie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,
  • promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach
    wyższego szczebla,
  • podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w szkołach.

Zakres merytoryczny i bibliografia dotycząca wszystkich etapów Konkursu zostały ogłoszone i są dostępne na stronie konkursu http://logia.oeiizk.waw.pl

W dziale Bank zadań znajdziemy treści zadań archiwalnych konkursów Logia i miniLOGIA oraz omówienie rozwiązań niektórych z nich. Na platformie Konkursy można wysyłać rozwiązania zadań na automatyczną sprawdzarkę.