V edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w V edycji Konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”. Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości najbliższego środowiska.

Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:

  • dla szkół podstawowych (klasy V-VIII) „Filmowy wehikuł czasu – wczoraj, dziś, jutro”,
  • dla szkół ponadpodstawowych „Daleko i blisko – kalejdoskop faktów i wizji”.

Konkurs trwa od 12 października 2021 roku do 22 lutego 2022 roku. Dokładne informacje zostaną zamieszczone pod koniec września na stronie internetowej Konkursu.