Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IV edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na zmiany w organizacji pracy szkół, zmiany kontaktu ze szkołą (związane z COVID) chcielibyśmy Państwa wspomóc w uproszczeniu formy pracy z uczniami z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas pracy online. Uczniowie  biorą w nim udział po to, aby się uczyć we współpracy (w dostępnych i bezpiecznych warunkach), co jest najważniejszą częścią projektu.  

Na warsztatach/webinariach (w styczniu – m.in. ferie) przygotowaliśmy wsparcie online  dla nauczycieli – będziemy proponowali  formy pracy z dziećmi z wykorzystaniem  możliwości pracy zdalnej.  Ponadto dołączone do aktywności kontakty w formie  elektronicznej zwiększą poczucie bezpieczeństwa, także dla rodziców.

Tym razem konkurs ma jeszcze bardziej lokalny charakter. Jego tematyka koncentrować się powinna na najbliższej okolicy i otoczeniu twórców filmów konkursowych. Zapraszamy uczniów, aby pokazali nam mniej lub bardziej znane może jeszcze nieodkryte najpiękniejsze miejsca i wszystko inne, z czego są dumni także w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały wiedzę o miejscu i czasie zdarzeń.

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:

  • dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz”,
  • dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” – filmowy dokument czasów.

Terminarz konkursu:

  • rozpoczęcie: 12 października 2020 roku,
  • zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2020 roku
  • przesyłanie prac konkursowych do 17 lutego 2021 roku
  • ogłoszenie wyników: do końca lutego 2021 roku

Komunikaty oraz informacje będą publikowane na stronie internetowej Konkursu

Kontakt do organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl