Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA20

Logo konkursu LOGIA

W latach 1994-1999 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów organizował Warszawski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych, obejmujący swym zasięgiem województwa warszawskie i skierniewickie. W roku 2000 Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Mazowiecki Konkurs Informatyczny 2000 przeznaczony dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. W roku 2001 roku po raz pierwszy został powołany konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów: LOGIA Logo i algorytmy. Kolejne edycje tego konkursu przeznaczone dla uczniów gimnazjum były organizowane do roku szkolnego 2018/2019.

W roku szkolnym 2019/2020 OEIiZK organizuje przedmiotowy konkurs informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Terminarz Konkursu:

  1. etap szkolny: od 16 października do 6 listopada 2019 roku godz. 14:00,
  2. etap rejonowy: 14 stycznia 2020 roku, 150 minut, od godz. 11:00 do 13:30,
  3. etap wojewódzki: 5 marca 2020 roku, 180 minut, od godz.11:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje oraz terminarz są dostępne na stronie konkursu.