Konkurs „Z technologią w świat nauki”

Logo konkursu Z technologią w świat nauki w formie stylizowanego liścia

Podsumowanie IV edycji konkursu „Z technologią w świat nauki” dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów różnych typów szkół z województwa mazowieckiego odbędzie się 10 czerwca 2019 roku w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Głównym celem konkursu było wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich projektów edukacyjnych, które przedstawiają zagadnienia przyrodnicze z wykorzystaniem współczesnych technologii. Konkurs ma charakter zespołowy. Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: konkursu.