Konkurs filmowy „Historie zapisane w obrazie”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w konkursie filmowym organizowanym przez OEIiZK w Warszawie. Konkurs rozpoczyna się 11 listopada 2018 roku (ogłoszenie) i trwa do 15 marca 2019 roku (dostarczenie prac)W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę.

Ze względu na liczne prośby uczestników konkursu termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty do 15 stycznia 2019. W przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Hasłem przewodnim konkursu jest 100 lat niepodległej Polski.

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z lokalnymi miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie – małe ojczyzny to źródło naszych historii.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska lokalnego, jak też prywatne – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historii obiektów oraz zdarzeń z przeszłości – opowiedziane przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

Regulamin, komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: zrobmynaszfilm.blogspot.com

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl