Mazowiecki program stypendialny
          dla uczniów szczególnie uzdolnionych
           - najlepsza inwestycja w człowieka

Projekt unijny

Poniżej pubikujemy dokumenty związane z projektem. Wszystkie formularze należy wypełnić elektronicznie, poniżej udostępnione są jedynie wzory.

Regulamin projektu
[format: PDF; wielkość: 630.5 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 14517]

Wniosek o przyznanie stypendium
[format: PDF; wielkość: 481.33 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 8648]

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia
[format: PDF; wielkość: 438.81 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 6302]

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
[format: PDF; wielkość: 339.99 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1471]

Umowa stypendialna
[format: PDF; wielkość: 504.08 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2800]

Deklaracja opieki nad stypendystą
[format: PDF; wielkość: 391.8 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2013]

Umowa o dzieło z nauczycielem opiekunem stypendysty
[format: PDF; wielkość: 436.4 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2206]

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
[format: PDF; wielkość: 457.92 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1609]

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
[format: PDF; wielkość: 368.5 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1410]

Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej
[format: PDF; wielkość: 373.35 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 808]