Mazowiecki program stypendialny
          dla uczniów szczególnie uzdolnionych
           - najlepsza inwestycja w człowieka

Projekt unijny

Poniżej pubikujemy dokumenty związane z projektem. Wszystkie formularze należy wypełnić elektronicznie, poniżej udostępnione są jedynie wzory.

Dokumenty II edycji projektu - w roku szkolnym 2016/2017


Regulamin
[format: PDF; wielkość: 115.04 kb; publikacja: 2016-06-07; pobrano: 15188]

Wniosek (wzór)
[format: PDF; wielkość: 84.02 kb; publikacja: 2016-06-09; pobrano: 6515]

Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia (IPREU - wzór)
[format: PDF; wielkość: 77.7 kb; publikacja: 2016-06-09; pobrano: 5718]

Oświadczenie uczestnika projektu (wzór)
[format: PDF; wielkość: 66.24 kb; publikacja: 2016-06-09; pobrano: 2445]

Oświadczenie o stanie rodziny (wzór)
[format: PDF; wielkość: 62.2 kb; publikacja: 2016-06-09; pobrano: 1705]

Oświadczenie o wielodzietności (wzór)
[format: PDF; wielkość: 61.81 kb; publikacja: 2016-06-09; pobrano: 1129]

Przygotowując kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, należy pozostawić widoczne tylko informacje dot. danych ucznia, postanowienia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, daty obowiązywania orzeczenia oraz podpisów składu orzekającego.
[format: PDF; wielkość: 13.86 kb; publikacja: 2016-06-13; pobrano: 359]

Informacja o zmianie szkoły
[format: PDF; wielkość: 78.5 kb; publikacja: 2016-06-13; pobrano: 1405]

Dokumenty I edycji projektu - w roku szkolnym 2015/2015


Regulamin projektu
[format: PDF; wielkość: 630.5 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 16788]

Wniosek o przyznanie stypendium
[format: PDF; wielkość: 481.33 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 9452]

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia
[format: PDF; wielkość: 438.81 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 7125]

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
[format: PDF; wielkość: 339.99 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1674]

Umowa stypendialna
[format: PDF; wielkość: 504.08 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 3646]

Deklaracja opieki nad stypendystą
[format: PDF; wielkość: 391.8 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2438]

Umowa o dzieło z nauczycielem opiekunem stypendysty
[format: PDF; wielkość: 436.4 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2928]

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
[format: PDF; wielkość: 457.92 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 2870]

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
[format: PDF; wielkość: 368.5 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1609]

Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej
[format: PDF; wielkość: 373.35 kb; publikacja: 2015-10-09; pobrano: 1003]