Mazowiecki program stypendialny
          dla uczniów szczególnie uzdolnionych
           - najlepsza inwestycja w człowieka

Projekt unijnyWitamy!


Daj sobie szansę- zostań naszym Stypendystą!

Lista wniosków, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne
z uwzględnieniem liczby przyznanych punków oraz wag wymienionych
w § 6 ust. 1-2 Regulaminu


Szanowni Państwo,
w efekcie przeprowadzonej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017 powstały:

1. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów Regulaminowych;
2. Lista wniosków, które spełniły wymogi formalne i merytoryczne z uwzględnieniem liczby przyznanych punktów oraz wag wymienionych w § 6 ust. 1 – 2 Regulaminu.


Po zapoznaniu się z wynikami oceny formalnej i merytorycznej istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem dodatkowych wyjaśnień przedłożonych przez Wnioskodawcę w formie pisemnej do dnia 28 września 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie). Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

UWAGA INFORMACJA O ZMIENIE SZKOŁY


Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami paragrafu 5 ust. 13 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckiem w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Mazowieckie program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, w przypadku przejścia ucznia na wyższy poziom nauczania (zmiany szkoły podstawowej na gimnazjum lub gimnazjum na ponadgimnazjalną) w roku szkolnym 2016/2017 Wnioskodawca (pełnoletni uczeń/ rodzic/opiekun prawny) (…) wypełnia i wysyła informację o zmianie szkoły.

Informacja ta dotyczy tylko i wyłącznie tych uczniów, którzy zmieniali szkołę podstawową na gimnazjalną lub gimnazjalną na ponadgimnazjalną.

Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu, informacja o zmianie szkoły miała być wypełniania na dedykowanym systemie internetowym a następnie generowana z systemu i wysyłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jednak ze względu na problemy techniczne związane z dedykowanym systemem internetowym bardzo prosimy o wypełnienie dokumentu word – Informacja o zmianie szkoły, zamieszczonej pod poniższym komunikatem, a następnie podpisanie go przez Wnioskodawcę oraz Dyrektora szkoły oraz odesłanie jak najszybciej na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: Informacja o zmianie szkoły, Mazowieckie program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz nr ID nadany uczniowi podczas rejestracji wniosku stypendialnego.

Dokument - Informacja o zmianie szkoły, musi dotrzeć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do dnia 21 września br. Przesłanie dokumentu po wskazanym terminie może skutkować nie przyznaniem stypendium.

Dokument można pobrać klikając tutaj

O PROJEKCIE

Dokumenty projektowe

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się najpierw z jego Regulaminem, następnie wzorami dokumentów. Należy skompletować dane i zgodnie
z pomocą zarejestrować wniosek.

Czytaj więcej

Aktualności

W ostatnim czasie publikowaliśmy następujące informacje:

Instrukcja - jak wziąć udział w projekcie

Instrukcje krok po kroku wraz z kalendarzem wydarzeń projektu. Prosimy zapoznać się z instrukcją jeszcze przed przystąpieniem do projektu. 

Czytaj więcej

FAQ

Baza najczęściej zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi.

Czytaj więcej

Pomoc techniczna


Coś nie działa?

W tym dzial epublikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możiwych problemów technicznych. 

Czytaj więcej