Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Szanowni Państwo,

przekazujemy informator z ofertą Ośrodka na semestr zimowy roku szkolnego 2018/2019; zawierający propozycje różnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących placówki oświatowe.
Czytaj dalej >>>

Najbliższe szkolenia

Termin Nazwa
2018-12-11
2018-12-11
Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne
2018-12-14
2019-06-14
Cyfrowy doradca
2018-12-17
2019-02-11
Od podstaw do matury – Arkusz kalkulacyjny - część I
2018-12-28
2019-06-30
Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO: Twoje dane – Twoja sprawa
2019-01-02
2019-01-14
Komunikujemy się w języku obcym wykorzystując TIK
2019-01-07
2019-01-25
Zaawansowana edycja grafiki w programie online – PIXLR
2019-01-07
2019-01-18
Audacity – edycja oraz tworzenie materiałów audio cz. 1
2019-01-07
2019-02-11
Symetrie z GeoGebrą
2019-01-07
2019-03-04
Od podstaw do matury – Arkusz kalkulacyjny - część I
2019-01-14
2019-03-11
Od podstaw do matury – Arkusz kalkulacyjny - część II
2019-01-15
2019-01-15
Tablica interaktywna SMART Board na lekcji