logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Cyfrowa SzkołaProgram Cyfrowa Szkoła

Szkolenia skierowane do nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, zarówno tych uczestniczących w pilotażu programu Cyfrowa szkoła, jak i innych zainteresowanych stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku dotyczącym programu Cyfrowa szkoła, paragraf 7 punkt 1 mówi o realizowaniu w szkołach uczestniczących w programie zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania, a w tym:

4) uczestnictwo co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Oprócz szkoleń oferujemy dyżur konsultacyjny dla nauczycieli matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, języka angielskiego, nauczycieli bibliotekarzy, w czasie którego będzie możliwe przedyskutowanie z nauczycielami konsultantami Ośrodka indywidualnych problemów.