logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Szkolenia budżetowe


Lista szkoleń realizowanych w ramach tego projektu,
należy kliknąć tutaj


Wielotematyczne szkolenia realizowane w ramach podstawowej działalności OEIiZK

Szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy własnej i w pracy z uczniem.
Szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej.