logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Konferencja - Z technologią w świat naukiSerdecznie zapraszamy na konferencję Z technologią w świat nauki, która odbędzie się w dniu 24 października 2018 roku w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73, w godz. 15.00 – 17.30. Tematyka konferencji wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19.

Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych województwa mazowieckiego inauguruje czwartą edycję konkursu „Z technologią w świat nauki” na przyrodnicze projekty edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Przewidywany program konferencji:
14.30 Rejestracja
15.00 Otwarcie konferencji
15.10 Rewolucja w szkolnych pracowniach przyrodniczych dzięki technologii bezprzewodowej
zastosowanej do doświadczeń cyfrowych, Tomasz Sobiepan, IRS
15.40 Aplikacje przyrodnicze w terenie, Małgorzata Witecka, OEIiZK
15.50 Inteligentne zabawki – wsparcie czy zagrożenie dla rozwoju dziecka?, Anna Grzybowska, OEIiZK
16.00 Scientix w pigułce, Anna Wielgopolan, Instytut Geofizyki PAN
16.15 Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC, Anna Wielgopolan, Instytut Geofizyki PAN
16.25 Konkurs „Z technologią w świat nauki” – Renata Sidoruk-Sołoducha (OEiiZK)
16.35 Przerwa
16.45 – 17.30 Warsztaty (do wyboru)
W1. Aparat fotograficzny w pracowni przyrodniczej - terra incognita, Zasław Adamaszek, Narodowe
Muzeum Techniki
W2. Arktyka i badania polarne dla edukacji – projekt EDU-ARCTIC, Anna Wielgopolan, Instytut
Geofizyki PAN