logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Granty MKO 2018 - Ostrołęka


Lista szkoleń realizowanych w ramach tego projektu,
należy kliknąć tutaj


Granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2018 - Ostrołęka

Bezpłatne szkolenia organizowane w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2018 roku
(dla nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego).

Zakres szkoleń obejmuje:

Obszar 4
- Zastosowanie robotów w edukacji, wykorzystanie elementów
robotyki w programowaniu.

Obszar 5
- Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów
przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze.

Obszar 6
- Programowanie wizualne w szkole podstawowej.

Obszar 7
- Wirtualne klasy – platformy edukacyjne dla uczniów.

Obszar 9
- Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.