logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Sieci Współpracy


Lista szkoleń realizowanych w ramach tego projektu,
należy kliknąć tutaj


Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy przeznaczona jest dla nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (bezpłatnie) zainteresowanych realizacją projektów edukacyjnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki udziałowi w sieci poznasz:- doświadczenia innych uczestników sieci na temat form realizacji i finansowania projektów,- umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych w planowaniu i realizacji projektów,- rolę zasobów internetu do zawiązywania partnerstw: lokalnych, krajowych, międzynarodowych,- wykorzystania zasobów internetu dla wsparcia finansowego realizacji projektów.16 godzin dydaktycznych (12 godzin online, 4 godziny stacjonarne)