logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Symbol: EBiZONL
Szczegółowy program można pobrać tutaj

Nazwa: Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia wspomagana TIK
Autor: Grażyna Gregorczyk, Izabela Rudnicka
Przeznaczenie

Szkolenie dla nauczycieli, którzy będą prowadzić przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi i środków technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji treści przedmiotu.
Treści szkolenia są zgodne z zapisami nowej podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który realizowany jest w VIII klasie szkoły podstawowej.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz korzystać z zasobów internetowych dla celów edukacji szkolnej.

Cele

1. Zapoznanie z metodami wykorzystania środków i narzędzi TIK do realizacji treści nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
2. Poznanie aplikacji dostępnych w sieci, związanych z nauczanym przedmiotem.
3. Wyszukiwanie i gromadzenie wartościowych zasobów edukacyjnych, dostępnych w Internecie.
4. Projektowanie i opracowywanie własnych materiałów dydaktycznych.

Treści

1. Budowanie wartościowego warsztatu informacyjnego w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i kształtowania kultury zdrowotnej.
2. Aplikacje TIK ułatwiające gromadzenie informacji o wartościowych zasobach Internetu. Wprowadzenie do aplikacji Padlet – wirtualnej tablicy, narzędzia ukierunkowanego na współpracę, umożliwiającego gromadzenie, organizowanie i udostępnianie różnych dokumentów, ilustracji i stron WWW.
3. Projekt w edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia z wykorzystaniem zasobów Internetu i innych źródeł. Prezentacja korzyści pracy tą metodą na przykładzie propozycji projektów przygotowanych metodą WebQuest i wykorzystania bloga.
4. Przybliżenie uczniom istoty bezpieczeństwa i charakterystyki jego zagrożeń poprzez graficzną reprezentację danych, informacji oraz wiedzy, sposób szybki i klarowny ukazującą złożone informacje. Aplikacje online do tworzenia plakatów i infografik, prostych animacji.
5. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu. Prezentowanie wiedzy w postaci map myśli z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji online, takich jak FreeMind, LearningApps.
6. Testy i quizy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Praca z aplikacją Kahoot! – bezpłatną platformą do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, dyskusji oraz badań umiejętności uczniów.
7. Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci poprzez wykorzystanie aplikacji do tworzenia ćwiczeń na platformie LearningApps oraz aplikacji moblinych.
8. Przykłady darmowych aplikacji na telefon komórkowy lub tablet ułatwiających np. udzielanie pierwszej pomocy oraz wspierających realizację edukacji prozdrowotnej w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

Metody

1. Wykład w postaci materiałów wprowadzających w omawianą tematykę.
2. Praca indywidualna słuchacza, na podstawie dostarczonych materiałów i instrukcji, zamieszczonych na platformie.
3. Prezentacja przykładów.
4. Samodzielne wykonywanie zadań i ćwiczeń, zaproponowanych przez prowadzącego.
5. Dyskusja uczestników szkolenia z wykorzystaniem komunikatorów na platformie.

Materiały

Materiały w formie elektronicznej przygotowane na potrzeby szkolenia i zamieszczone na platformie do nauki zdalnej Moodle.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami.
Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć online.

Oprogramowanie

• system operacyjny Windows
• przeglądarka internetowa, najlepiej Google Chrome
• darmowe programy i aplikacje: Padlet, FreeMind, Canva, Kahoot!, LearningApps i inne w razie potrzeby

Literatura

• Blog poświęcony edukacji prozdrowotnej http://wymiary-zdrowia.blogspot.com/ [Dostęp: 11.02.2017]
• Filmy edukacyjne na licencji Creative Commons https://www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online, [Dostęp: 11.02.2017]
• Poradniki „Razem bezpieczniej”. Jak unikać zagrożeń, Polak mądry przed szkodą http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/3820,Poradniki-z-zakresu-bezpieczenstwa-wersje-0392016.html, [Dostęp: 11.02.2017]
• Promocja programu „112 w kolejce po życie” film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74&feature=youtu.be, [Dostęp: 11.02.2017]
• Bezpieczna podróż https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/poradnik-bezpieczna-po, [Dostęp: 11.02.2017]
Bezpieczne korzystanie z Internetu https://dyzurnet.pl/, [Dostęp: 11.02.2017]