logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Symbol: PETIK
Szczegółowy program można pobrać tutaj

Nazwa: Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne
Autor: Renata Sidoruk- Sołoducha
Przeznaczenie

Szkolenie dla nauczycieli biologii (szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych podczas realizacji projektów edukacyjnych.
Treści szkolenia są zgodne z nową podstawą programową z biologii w klasach 6,7,8 szkoły podstawowej oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowej.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z Internetu, interfejsów pomiarowych( np. Coach) oraz urządzeń mobilnych (smartfonu, tabletu).
Treści szkolenia obejmują zakres nowej podstawy programowej przedmiotu biologia klasy 5,6,7,8 szkoły podstawowej oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowej.

Cele

1. Umiejętność wykorzystania darmowych aplikacji pomocnych w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Zapoznanie z metodami gromadzenia materiałów dydaktycznych.
3. Wymiana informacji na temat wykorzystywanych przez uczestników szkolenia materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie.
4. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji ucznia dotyczących ciekawego realizowania projektu (na poziomie pomysłu, realizacji, analizowania, dokumentowania i prezentacji).
5. Zapoznanie z przykładami edukacyjnych projektów przyrodniczych
z wykorzystaniem TIK.
6. Opracowanie rozwiązań metodycznych przydatnych w praktyce szkolnej.

Treści

1. Przykłady dobrych praktyk (obejrzenie przykładów projektów i refleksja nad nimi).
2. Nowoczesne urządzenia wspomagające pracę nauczyciela opiekującego się projektami edukacyjnymi (komputer, tablet, interfejsy pomiarowe).
3. Poznanie darmowych narzędzi (do planowania, współpracy i pokazu) oraz oprogramowania wspierającego projekt podczas jego realizacji i prezentacji.
4. Ćwiczenie umiejętności pracy z darmowymi aplikacjami do współpracy, badań, prezentacji.
5. Edukacyjne zasoby Internetu na przedmiotach przyrodniczych.
6. Tworzenie edukacyjnych materiałów multimedialnych.

Metody

1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego.
4. Praca indywidualna słuchacza.
5. Dyskusja.

Materiały

Materiały przygotowane na potrzeby kursu (w formie drukowanej/ w formie elektronicznej).

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin ćwiczeń na zajęciach stacjonarnych.
Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy komputerze na zajęciach stacjonarnych.

Oprogramowanie

• aplikacje do tworzenia quizów edukacyjnych, zbierania materiałów, współpracy(np. padlet, quizizz, piktochart…),
• oprogramowanie Coach.

Literatura

• " Z technologią w świat nauki: Pomysł - Realizacja- Prezentacja, TIK wspiera projekty Edukacyjne" numer 59 (3/2016) czasopisma NPP
• EKSPERYMENTY WSPIERANE KOMPUTEROWO NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Z IBSE W TLE, http://www.zdch.uj.edu.pl/, data dostępu 26.01.17, zobacz zawartość
• TIK w edukacji przyrodniczej w dobie „Cyfrowej szkoły” – czy to się opłaca?, http://www.ceo.org.pl, data dostępu 26.01.17, zobacz zawartość
• Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra, data dostępu 26.01.17,zobacz zawartość