logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Symbol: PFIZ
Szczegółowy program można pobrać tutaj

Nazwa: Nowe pomysły na lekcje fizyki wspierane TIK, czyli fizyka z tabletem
Autor: Elżbieta Kawecka
Przeznaczenie

Szkolenie dla nauczycieli fizyki różnych poziomów edukacyjnych zainteresowanych wykorzystaniem urządzeń mobilnych w edukacji. W programie szkolenia uwzględniono nową podstawę programową fizyki dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien znać podstawy pracy z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony) oraz wymagania aktualnej podstawy programowej fizyki.

Cele

1. Kształcenie umiejętności stosowania TIK w nauczaniu fizyki.
2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony) i aplikacjami edukacyjnymi.
3. Planowanie i ocena lekcji fizyki z wykorzystaniem TIK.
4. Współpraca i wymiana doświadczeń.

Treści

1. Nowe technologie w nauczaniu i uczeniu się fizyki – przegląd, rekomendacje.
2. Przykłady doświadczeń fizycznych z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia przenośne (tablety, smartfony) – nabór i analiza danych.
3. Badanie ruchu metodą wideopomiarów.
4. Interaktywne symulacje zjawisk fizycznych wspomagające realizację wybranych zagadnień nowej podstawy programowej z fizyki.
5. Quizy edukacyjne - ich rola i zastosowanie na różnych etapach lekcji.
6. Ćwiczenie umiejętności pracy z wybranymi aplikacjami i ich ocena.

Metody

1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego.
4. Praca indywidualna słuchacza.
5. Dyskusja.

Materiały

Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia (w formie drukowanej lub w formie elektronicznej).

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami.
Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin zajęć stacjonarnych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji tablet z dostępem do Internetu.

Oprogramowanie

• bezpłatne aplikacje na urządzenia mobilne, np. Physics Toolbox Suite, Miernik dźwięku, True Tone, VidAnalysis,
• interaktywne symulacje zjawisk fizycznych,
• quiz Kahoot,
• arkusz kalkulacyjny.

Literatura

• Interaktywne symulacje fizyczne - https://phet.colorado.edu/, ostatnia data dostępu – 22.02.2017, zobacz zawartość
• Pitler, Hubbel, Kuhn – Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO, Warszawa 2015, https://ceo.org.pl/, ostatnia data dostępu - 22.02.2017, zobacz zawartość
• iStage2: Smartphones in science teaching - http://www.science-on-stage.eu, ostatnia data dostępu - 22.02.2017, zobacz zawartość
• Aplikacje na Androida - https://play.google.com/, ostatnia data dostępu - 22.02.2017, zobacz zawartość
• Kahoot - tworzenie quizu on-line, gotowe quizy edukacyjne po utworzeniu konta - https://getkahoot.com/