logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Symbol: HUMTIKONL
Szczegółowy program można pobrać tutaj

Nazwa: Humaniści lubią TIK, albo czy Korczak stosowałby TIK w swojej pracy?
Autor: Ewa Kędracka i Małgorzata Rostkowska
Przeznaczenie

Szkolenie prowadzone metodą online, przeznaczone jest dla nauczycieli, przede wszystkim przedmiotów humanistycznych, wszystkich etapów edukacyjnych, którzy chcą efektywnie stosować technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) w swojej pracy. W szkoleniu mogą również wziąć udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki (zajęć komputerowych) oraz nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy.
Przykłady zadań które będą tworzyć nauczyciele w poznawanych narzędziach TIK będą na osnowie życia i dzieł Janusza Korczaka (nauczyciele z dziedzin nie humanistycznych będą mogli wybrać twórcę innego niż Korczak).
Nauczyciele będą także analizować nowe podstawy programowe swoich przedmiotów, aby wprowadzanie TIK pomogło zwiększyć efekty ich pracy.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z Internetu i podstawowe umiejętności pracy w sieci Internet.
Uczestnik szkolenia powinien być świadomy, że powinien przeznaczyć ok. 8 godzin tygodniowo pracy własnej na kursie.

Cele

1. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o narzędzia TIK pozwalające na realizację modelu SAMR w swoim przedmiocie.
2. Pogłębienie wiedzy o dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka i refleksja nad własną pracą pedagogiczną.
3. Efektywne wykorzystywanie prawa autorskiego i licencji CC w publikacjach internetowych.
4. Stworzenie własnego koszyka edukacyjnego narzędzi TIK (KenTIK) zawierającego narzędzia TIK i przykłady zadań dla uczniów ze swojego przedmiotu, czyli wzbogacenie swoich oddziaływań edukacyjnych o różne narzędzia TIK.
5. Poznanie nowej podstawy programowej swojego przedmiotu pod kątem wartościowego wykorzystania narzędzi TIK w pracy szkolnej z uczniami.

Treści

1. Prawo autorskie i licencje CreativeCommons w publikacjach internetowych.
2. Model SAMR – nowe zadania stawiane uczniom.
3. Janusz Korczak przykładem nauczyciela i wychowawcy wykorzystującego najnowsze technologie w edukacji. Korczak - życie, lekarz i społecznik; pedagog i wychowawca, pisarz, publicysta, radiowiec
4. Realizacja nowych zadań w różnych przedmiotach wykorzystujących narzędzia TIK – linia czasu, mapa myśli, komiksy, albumy fotografii, podcasty, ankiety.
5. Stworzenie na Bloggerze nauczycielskiego KenTIKa.
6. Nowa podstawa programowa a wykorzystanie narzędzi i środków technologii informacyjno komunikacyjnych.

Metody

1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego.
4. Praca indywidualna słuchacza.
5. Dyskusja.

Materiały

Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia w formie elektronicznej.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami.
Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć online. Trwa 5 tygodni po 8 godzin. Każdy tydzień kursu rozpoczyna się w środę i kończy się we wtorek.

Oprogramowanie

• Aplikacje Google.
• LearningApps.
• Padlet.
• Darmowa linia czasu.
• Darmowe książeczki internetowe.

Literatura

Samouczek, przydatne oprogramowanie: http://korczak.oeiizk.waw.pl/samouczek/index.html - 9.02.2017
Blog - Janusz Korczak - „Bądź sobą, szukaj własnej drogi": http://korczak-janusz.blogspot.com/ - 9.02.2017
MroOZE – blog dot. otwartych zasobów edukacyjnych: http://mrooze.blogspot.com/ - 9.02.2017