logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU
Poprzez założenie konta będziesz mógł:
- zapisywać się na wybrane szkolenia
- zapisać się na tematy szkoleń, których terminy nie zostały jeszcze zaplanowane.

Zakładanie nowego konta - etap 1/3


Nazwisko:*
Imię:*
Login:*
Hasło:*
Hasło (proszę podać raz jeszcze):*
Data urodzenia i płeć:*
Miejsce urodzenia:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną, której pełen tekst zamieszczony jest poniżej.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zgodnie z treśćią zamieszczoną poniżej.

Opisy i instrukcja


Treść klauzuli informacyjnej dla uczestników różnych form doskonalenia w OEIiZK

Zgoda na otrzymywanie informacji
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów informacji o produktach, usługach oraz innych działaniach OEIiZK, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili cofnięta.

Pole Login - jest to nazwa użytkownika, którą posługiwać się będziesz w trakcie logowania. Wprowadzona wartość musi składać się przynajmniej z trzech znaków i nie więcej niż z dwudziestu. Login może składać się jedynie z wielkich i małych liter oraz cyfr.
Pole hasło - jedynie Tobie znaje hasło dostępowe do systemu. Przechowywane jest w bazie w postaci zaszyfrowanej. Musi składać się przynajmniej z ośmiu znaków i nie więcej niż z dwudziestu. Takie samo hasło należy podać w dwóch polach.
* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe