Algorithms in Informatics Laboratory

Algorytmy w Laboratorium Informatyki

Algorytm znajdowania większej z podawanych liczb   Algorytm przeliczania liczby z postaci dwójkowej na dziesiętną   Algorytm z procedurą rysującą kwadrat   Procedura z algorytmu rysującego smoki   Algorytm sterujący modelem sygnalizacji świetlnej   Procedura z algorytmu odwracania ciągu liczb

Algorithms are the core of computer science and good programming. In the aplication ELI one can build algorithms out of a set of boxes then run and test them. It is also possible to do measurements and control models connected to the interface. In the newest version turtle graphics is available.

English version

Algorytmy są podstawą informatyki i dobrego programowania. W programie ELI można budować algorytmy z podstawowych elementów - klocków, uruchamiać je i testować. Algorytmy mogą również służyć do zbierania pomiarów za pomocą czujników oraz sterowania urządzeniami podłączonymi do interfejsu. Najnowsza wersja zawiera grafikę żółwia.

Wersja polska