materiały do autorskiego projektu międzyprzedmiotowego

Gimnazjum nr 42
ul. Twarda 8/12
00-105 Warszawa

plan lekcji
wymagania
materiały
powrót
ECDL
Flash
wzory druków
poczta

Marta Wnukowicz ©

Proponuje najechać kursorem na link z nazwą materiałów, wcisnąć prawy klawisz myszy i wybierając opcję zapisz element docelowy jako... zapisać wybrany plik na dysku komputera. Pliki z rozszerzeniem PDF należy otwierać tylko wtedy, gdy jest zainstalowany program Adobe Reader. Kliknij na ikonie obok nazwy pliku - połączysz się ze stroną www.adobe.com, z której ściągniesz potrzebny program. Wszystkie zamieszczone materiały w formacie PDF

Życzę powodzenia

karta oceny materiałów - przeczytaj, będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę wyszukując materiały do realizacji wybranego tematu

wykład pierwszy z technik prezentacji mówionej

konspekt ogólny powinien być utworzony głównie w oparciu o podręcznik, ale niekoniecznie. Opiekun merytoryczny może podać inne podstawowe źródło. Powinien zawierać takie same elementy, jak konspekt szczegółowy z pominięciem kolumny dotyczącej przewidywanych środków przekazu.

wykład drugi z technik prezentacji mówionej

zagadnienia na kartkówkę z technik prezentacji (niebawem zamieszczę)

przykład konspektu szczegółowego - przed tabelą zamieść następujące informacje: imię i nazwisko autora/autorów, temat pracy oraz nazwiska nauczycieli prowadzących (nauczyciela informatyki i opiekuna merytorycznego). Pamiętaj! konspekt szczegółowy musi być bardzo dokładny.

wzorzec prezentacji - UWAGA! tu zamieściłam wykład! Pamiętajcie!, że cel prezentacji powinien być przed planem omówiony, więc nie zamieszczajcie go w planie!

wzorzec referatu - pamiętaj! w referacie powinno znaleźć się zakończenie. Maksymalna liczba stron przypadająca na 1 osobę wynosi 10 - nie wliczamy strony tytułowej, stron ze spisami, streszczeniem.

karta oceny referatu

karta oceny prezentacji

warto zapoznać się z kartami oceny, będziecie wiedzieli, na jakie elementy Waszej pracy, nauczyciele zwracają szczególną uwagę wystawiając ocenę.

terminy projektu dla klasy III D rok szkolny 2005/2006

konspekt ogólny dla nauczyciela informatyki

terminy będą podawane sukcesywnie
konspekt ogólny dla nauczyciela informatyki (+)  
konspekt szczegółowy dla nauczyciela informatyki  
konspekt szczegółowy dla nauczyciela informatyki (+); otrzymanie umowy  
zwrot podpisanej umowy z zatwierdzonym konspektem szczegółowym nauczycielowi informatyki (+)  
zwrot referatu nauczycielowi informatyki (+)  
zwrot prezentacji nauczycielowi informatyki (+)