baner

GłównaOpinia o nowej podstawiePodręcznikiPrzydatne linkiZajęcia komputeroweTIK w klasach I-III

Technologie informacyjno-komunikacyjne w klasach I-III

Realizacja przedmiotu Zajęcia komputerowe stanowi szczególnie trudne zadanie dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Powinni oni wprowadzić do realizowanych przez siebie zajęć nowoczesne technologie w taki sposób, aby nie zaburzyć harmonijnego rozwoju swoich uczniów. Niezbędne staje się zdobycie przez nauczyciela pracującego z dziećmi w klasach I-III szerokiej wiedzy w zakresie wykorzystania komputerów, sieci Internet oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Aby ułatwić nauczycielom przygotowanie do prowadzenia zajęć z komputerem jesienią 2009 roku Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) realizowało na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Projekt przewidywał przygotowanie pięciu pakietów do bezpośredniego wykorzystania w szkole podczas pracy z dziećmi oraz przeprowadzenie szkoleń kaskadowych przygotowujących do pracy z pakietami - 16 godzinnego szkolenia dla trenerów oraz szkolenia dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, obejmującego 12 godzin stacjonarnych i 2-3 tygodnie pracy on-line.

Pakiety edukacyjne - strona startowa aplikacjiZespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) opracował następujące pakiety na potrzeby projektu:

  1. Zaczynamy pracę przy komputerze z małymi dziećmi
  2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci najmłodszych
  3. Logo w nauczaniu zintegrowanym
  4. Praca z grafiką, filmem, dźwiękiem
  5. Bezpieczeństwo dzieci najmłodszych pracujących z wykorzystaniem komputera

Poza pakietami edukacyjnymi zostały przygotowane programy szkoleń trenerów i nauczycieli, poradnik trenera oraz podręcznik nauczyciela, a także umieszczone na platformie nauczania zdalnego OEIiZK (szkolenia.oeiizk.waw.pl) kursy wspomagające szkolenie nauczycieli.

Cała zawartość pakietów wraz z podręcznikiem nauczyciela w formie PDF została umieszczona na płycie DVD dołączonej do pisma Meritum. Można w nim również przeczytać artykuł o projekcie.

Pliki do pobrania: